ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อและหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปลและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข


กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่อง รายชื่อและหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปลและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดรายชื่อกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ และกำหนดรายชื่อหน่วยงานของรัฐบาลตามที่กำหนดแนบท้ายประกาศดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศนี้ใช้บังคับนับแต่วันที่ 27  มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กดที่นี่เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 29 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 418 View