ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีสรุปผลการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ บัญชีสรุปผลการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 350 ราย ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล (https://hr.moph.go.th/) หรือกดที่ lnk ต่อไปนี้

 บัญชีสรุปผลการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

 บัญชีสรุปผลการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 28 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1488 View