ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient


กรมสุขภาพจิตได้จัดพิมพ์หนังสือ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient ศักยภาพทางอารมณ์และจิตใจที่จะช่วยพาคุณก้าวผ่านภาวะวิกฤต และความไม่แน่นอนของชีวิตได้อย่างสง่างาม ฉบับล่าสุด เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 4 โดยหนังสือดังกล่าวรวมบทความสั้น ๆ ที่ทำให้เข้าใจถึง “พลังสุขภาพจิต” ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น กรมสุขภาพจิตเห็นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้  จึงจัดพิมพ์ขึ้นอีก โดยปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะกรณีตัวอย่างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ในการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตเพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal)  ไปได้อย่างราบรื่น

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารข้างต้น รวมทั้งสาระความรู้ดีดีอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต (https://www.dmh.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี
พลังสุขภาพจิต RQ: Resilience Quotient
ศักยภาพทางอารมณ์และจิตใจที่จะช่วยพาคุณก้าวผ่านภาวะวิกฤต
และความไม่แน่นอนของชีวิตได้อย่างสง่างาม

++++++++++++

PDF file
 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 21 มิ.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3841 View