ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! อย.เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด (18/5/2563)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสั่งเรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้

ชื่อยา Reg No. Lot No. วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ ผู้ผลิต/นำสั่งฯ วันที่สั่งเรียก
เก็บคืน
สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน
NEURONOX
(Clostridium Botulinum (Toxin Type A))
1C 5/60 (BF) ทุกรุ่นการผลิต - - MEDY-TOX, INC./ บริษัท เมดิเซเลส จำกัด
(สาธารณรัฐเกาหลี)
18 พฤษภาคม 2563 หน่วยงานกำกับดูแลยา สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งเตือนภัย คำสั่งระงับการผลิตและจำหน่ายชั่วคราว เนื่องจากพบว่ามีการผลิตโดยใช้สารตั้งต้นที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และมีการปลอมแปลงข้อมูลผลการวิเคราะห์
Norline tablets
(Nortriptyline Hydrochloride 25 mg)
1A 113/35 030718 11 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2564 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด
(ประเทศไทย)
18 พฤษภาคม 2563 ไม่ผ่านมาตรฐานในหัวข้อการละลาย (Dissolution) ตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ระบุไว้ในทะเบียน


หมายเหตุ: กดที่ชื่อยา เพื่อ link ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2948 View