ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19


โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยกลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำหนังสือ อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 จากการค้นคว้ารวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาเพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และในอนาคตจะได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีข้อมูลทางวิชาการมากขึ้นต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าว ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf file) ได้ฟรี ที่ FB สมุนไพรอภัยภูเบศร (https://www.facebook.com/abhaiherb.center/) หรือจาก link ต่อไปนี้

หนังสือ อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19


ที่มา: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 30 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 8199 View