ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำแถลง สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)


สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ได้จัดทำ คำแถลง เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ (https://www.idthai.org/) โดยชี้แจงวิธีการปฏิบัติที่หลากหลายด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยมุ่งหวังที่จะทำลายเชื้อ หรือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ต่อไปนี้

  1. การฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายของบุคคล
  2. การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่าง ๆ บนถนน สถานที่สาธารณะ หรืออาคารบ้านเรือน

รวมทั้งได้แนะนำ วิธีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19

ขอเชิญทุกท่านศึกษารายละเอียด/ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 download เอกสาร คำแถลงสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย เรื่อง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)

 download เอกสาร วิธีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันหรือสงสัย COVID-19

 

ที่มา: สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 20670 View