ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาดโดยสมัครใจ (7/4/2563)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งการเรียกเก็บยาแผนปัจจุบันคืนจากท้องตลาด จำนวน 1 รายการ ของ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยสมัครใจ ดังต่อไปนี้

ชื่อยา Reg No. Lot No. วันที่ผลิต วันสิ้นอายุ ผู้ผลิต/
นำสั่งฯ
วันที่สั่งเรียก
เก็บคืน

สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน

Esmya
(ulipristal acetate 5 mg)

1C 15047/61 (NC)

ทุกรุ่นผลิต

-

-

บริษัท
ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

7 เมษายน  2563

EMA recommendation:
Patients temporarily stop taking 5mg Ulipristal acetate (EsmyaTM) for symptomatic uterine fibroids while pending a safety review of the product due to an occurence of serious liver injury leading to liver transplantation.


หมายเหตุ: กดที่ชื่อยา เพื่อ link ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 10 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2648 View