ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ด่วน!! กองยา อย. ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อขอข้อมูลอัตราการใช้ยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


        กองยา อย. ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์เพื่อขอข้อมูลอัตราการใช้ยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากโรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการ สำรองยาของประเทศ และป้องกันการขาดแคลนยาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และโรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ทุกแห่ง ดำเนินการตอบแบบสำรวจตามลิงค์ https://bit.ly/2UNwwJi หรือตาม QR code ด้านล่าง โดยตอบกลับมายังกลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหากมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งกลับมายัง  e-mail: drugshortages.th@gmail.com

 

กดที่ link ต่อไปนี้ ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 PDF file หนังสือด่วนที่สุดที่ สธ.1009.6/ว1054 

 QRCode แบบสำรวจออนไลน์เพื่อขอข้อมูลอัตราการใช้ยาในกลุ่มยาโรคเรื้อรัง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันที่ประกาศข่าว : 09 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2778 View