ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19


กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาจัดทำ หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่ต้องอยู่บ้านตามมาตรการควบคุมโรค ผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อและต้องกักตนเองอยู่ในบ้าน 14 วัน ผู้ป่วย COVID-19 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความเครียดจากภาระงานและความเสี่ยงที่เพิ่มอย่างมาก ประกอบด้วย การฝึกพื้นฐานในเรื่องของ สมาธิ สติพื้นฐาน สติในการกิน สติควบคุมอารมณ์ สติสื่อสาร สติใคร่ครวญ สติเมตตา ไปจนถึงสติเป็นวิถีเพื่อสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น

ขอเชิญผู้ที่สนใจ บริหารเวลาว่างในแต่ละวันศึกษาหลักสูตรดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลาเพียงวันละ 20-30 นาที โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต (https://www.dmh.go.th/covid19/) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 หน้าเว็บหลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

 คู่มือประกอบการใช้งาน

 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19 (กดที่ link แต่ละวันเพื่อเข้าอบรม)


นอกเหนือจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว กรมสุขภาพจิตยังได้จัดทำ สื่อความรู้ต่างๆ ในรูปแบบ Infographic รวมทั้ง คำแนะนำดีดีสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ฯ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจได้ศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วย 

ที่มา: กรมสุขภาพจิต
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 05 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2686 View