ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วันที่ 30 มีนาคม 2563)


กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด มาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำเสนอโดย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 และเผยแพร่เอกสารที่เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รัฐบาลไทย (https://www.thaigov.go.th/) เนื้อหาสำคัญประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้ม / แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข / ผลการประเมิน Social Distancing / ระบบการกระจายทรัพยากร / ความพร้อมของเตียงบริการ

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 03 เม.ย. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1168 View