ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


สำนักงบประมาณได้จัดทำ เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจำแนกตามส่วนราชการ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (www.bb.go.th)

 กดที่ link ต่อไปนี้เพื่ออ่านรายละเอียด/download เอกสาร

 พระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หน้าเว็บเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เอกสารงบประมาณฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1

 เอกสารงบประมาณฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2

 เอกสารงบประมาณฯ รัฐวิสาหกิจ

 เอกสารงบประมาณฯ กระทรวงสาธารณสุข

 เอกสารงบประมาณฯ แผนงานบูรณาการ 1

 เอกสารงบประมาณฯ แผนงานบูรณาการ 2

 เอกสารงบประมาณฯ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย

 เอกสารงบประมาณฯ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 เอกสารงบประมาณฯ ทุนหมุนเวียน

 เอกสารงบประมาณฯ งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงบประมาณ


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 24 มี.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2461 View