ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ตำรามาตรฐานตำรับยาแผนไทย (Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia 2018, 1st Edition)


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดทำ และเผยแพร่ ตำรามาตรฐานตำรับยาแผนไทย (Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia 2018, 1st Edition) เป็นฉบับภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (www.dtam.moph.go.th/)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว หรือกดที่ link ต่อไปนี้

ตำรามาตรฐานตำรับยาแผนไทย
(Thai Herbal Preparation Pharmacopoeia 2018, 1st Edition)

ที่มา: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 19 ก.พ. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1512 View