ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2559 - มกราคม 2563)


สำนักงบประมาณได้จัดทำ สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2559 - มกราคม 2563) เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ ในส่วนของ ข้อมูลและบริการ >> บัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย โดยเป็นตารางสรุปผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย รวมทั้งสิ้น 368 ผลงาน (เป็นผลงานที่ประกาศตั้งแต่มกราคม 2559 – มกราคม 2563)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

สรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2559 - มกราคม 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif บัญชีนวัตกรรมไทย รายฉบับ

 http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif ระบบสืบค้นบัญชีนวัตกรรมไทย 

 http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ (มติ ครม. 6 มิถุนายน 2560)  http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gifhttp://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gifhttp://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gif

          http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif เกี่ยวกับ บัญชีนวัตกรรมไทย: นิยาม วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ฯลฯ

          http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/pencil.gif การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในหน่วยงานภาครัฐ http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gifhttp://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gifhttp://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/images/star2.gif

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงบประมาณ

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.พ. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1321 View