ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562


สำนักงบประมาณได้จัดทำและเผยแพร่ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ไว้บนเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ และหน่วยรับงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ที่มา: สำนักงบประมาณ

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 251711 View