ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่รับย้ายเภสัชกร (มกราคม 2563)


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดให้มี การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2563 โดยให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ HROPS สำหรับการย้ายทั้ง 3 สายงาน (เฉพาะการย้ายข้ามจังหวัดเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 มกราคม 2563 นั้น

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อหน่วยงานต่างๆในสังกัดงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีความประสงค์จะรับย้ายเข้าเภสัชกร ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ** ดังนี้

จังหวัด/กรม ชื่อหน่วยงาน​ จำนวนเภสัชกร
ที่รับย้าย (คน)
หมายเหตุ
(ข้อมูลเพิ่มเติม)
กระบี่ รพ.กระบี่ 1  
กาญจนบุรี รพ.พหลพลพยุหเสนา 2 ทดแทนขอย้ายออกต่างจังหวัด 2 คน
กาญจนบุรี รพ.มะการักษ์ 2  
กาฬสินธุ์ รพ.คำม่วง 1  
กาฬสินธุ์ รพ.ดอนจาน 1  
กาฬสินธุ์ รพ.นามน 1 เพิ่มให้ครบตามกรอบ
กาฬสินธุ์ รพ.สมเด็จ 6 ปัจจุบันมีเภสัชกรปฏิบัติงานจริง 7 คน
ขอทดแทน 6 คน เนืองจาก
1. รับย้ายทดแทนไปเรียนแพทย์ 1 คน
2. รับย้ายทดแทนที่ขอย้ายออก 1 คน
3. ภาระงานตาม FTE ขอรับย้ายเพิ่ม 4 คน
กาฬสินธุ์ สสจ.กาฬสินธุ์ 2  
กำแพงเพชร รพ.โกสัมพีนคร 1  
กำแพงเพชร รพ.พรานกระต่าย 1 ทดแทนเภสัชกนที่ขอย้ายกลับภูมิลำเนา
กำแพงเพชร รพ.ลานกระบือ 2 สนใจติดต่อ 0843716396
ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น 4  
ขอนแก่น รพ.ชนบท 2 ขอเป็นข้าราชการทดแทน
ขอนแก่น รพ.ชุมแพ 3 ขยายบริการ
ขอนแก่น รพ.พล 2 ยังมีเภสัชกรไม่ถึงขั้นต่ำ fte ขาด 2 คน
ขอนแก่น รพ.ภูเวียง 1  
ขอนแก่น รพ.แวงน้อย 1 รับย้ายทดแทน
ขอนแก่น รพ.หนองนาคำ 1 รพ.ขนาด F3 (เกินกรอบ FTE แต่ทำหนังสือขออัตรากำลังเพิ่มแล้ว)
ขอนแก่น รพ.หนองเรือ 2  
จันทบุรี รพ.พระปกเกล้า 4 รพ.ได้รับอนุมัติจากผู้ตรวจในการ.ขยายกรอบFTE80% 41 คน เป็น100% 51 คน ปัจจุบันมีเภสัชกร 44 คน ขอรับย้าย 4 คน
ฉะเชิงเทรา รพ.พนมสารคาม 2  
ฉะเชิงเทรา รพ.พุทธโสธร 2 มีที่พักให้ทั้งชาย หญิง
ฉะเชิงเทรา รพ.สนามชัยเขต 2  
ชลบุรี รพ.บ้านบึง 4 รพ.บ้านบึง อยู่ห่างจาก อ.เมืองชลบุรี ประมาณ14กม เดินทางสะดวก ใกล้กรุงเทพ ผ่านHA แล้ว ต้องการรับเภสัชกรเพิ่มเนื่องจาก รพ.ขยายกรอบจาก 90เตียงเป็น120เตียง  และทดแทนเภสัชกรที่จะลาออกและย้าย สนใจติดต่อ 038 442200 ต่อ302,303
ชลบุรี รพ.แหลมฉบัง 2 ทดแทนเภสัชกรย้ายออก
ชัยภูมิ รพ.เกษตรสมบูรณ์ 2 ชาย 1 คน, หญิง 1 คน
ชัยภูมิ รพ.เทพสถิต 1 ทดแทนที่ย้ายออก
ชัยภูมิ รพ​.ภักดีชุมพล 1  
ชัยภูมิ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 5  
ชัยภูมิ รพ.หนองบัวระเหว 1 ทดแทนเภสัขกรย้ายออก 1 คน 
ชุมพร รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5  
ชุมพร รพ.ทุ่งตะโก 1 โทร 077-536850 ต่อ ห้องยา
ชุมพร รพ.ปากน้ำชุมพร 1  
ชุมพร รพ.ปากน้ำหลังสวน 1 รพช.ขนาดF3สามารถมีเภสัชกรตามกรอบFTE=4เพื่อสนับสนุน​งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
ชุมพร รพ.พะโต๊ะ 1  
ชุมพร รพ.มาบอำมฤต 1  
ชุมพร รพ.ละแม 1  
ตรัง รพ.กันตัง 1  
ตรัง รพ.ตรัง 1 เคมีบำบัด
ตราด รพ.แหลมงอบ 1  
ตาก รพ.ท่าสองยาง 2 ทดแทนคนที่ขอย้ายครับ
ตาก รพ.บ้านตาก 1  
ตาก รพ.แม่ระมาด 1 ทดแทนคนย้ายออก
ตาก รพ.แม่สอด 3 ทดแทนลาออก 1 คน รับทดแทนตำแหน่งเดิม 2 คน (กรอบ fte 80%=25 คน)
ตาก รพ.สามเงา 2 ทดแทน
นครพนม รพ.นาแก 3 มีเภสัชกรประสงค์จะย้ายออก2คน และรับเพิ่ม1คน รวม3คน
นครพนม รพ.นาหว้า 1 รพช.30 เตียง ดูแลงานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลินิก TB HIV
รับย้ายทดแทนเนื่องจากเภสัชกรย้ายกลับภูมิลำเนาดูแลบิดา-มารดา
นครพนม รพ.ศรีสงคราม 2 ทดแทนเภสัชกรที่แจ้งความประสงค์ย้ายออก
นครราชสีมา รพ.แก้งสนามนาง 1 รพช.ขนาด 30 เตียง ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา 130 กม. ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ 25 กม. มีโลตัส, 7-11
นครราชสีมา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 1  
นครราชสีมา รพ.ปักธงชัย 2  
นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา 4  
นครศรีธรรมราช รพ.ทุ่งสง 1 ทดแทนเภสัชกรที่ลาออก 1 มกราคม 2563 1 ตำแหน่ง
นครศรีธรรมราช รพ.บางขัน 1 ทดแทนที่ขอย้ายออก
นครศรีธรรมราช รพ.พรหมคีรี 2  
นครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 1 ผู้ตรวจราชการอนุมัติกรอบขั้นสูงแล้ว 
นครสวรรค์ รพ.ตากฟ้า 1 เนื่องจากมีเภสัชกรย้ายออก
นนทบุรี​ รพ.พระนั่งเกล้า 3  
นราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 1 ไม่เกิน FTE ขั้นต่ำ รองรับการเปิด PCC 
นราธิวาส รพ.สุไหงโกลก 1 ชายหรือหญิง ก็ได้ 
น่าน รพ.เชียงกลาง 1 ย้ายทดแทน
น่าน รพ.ท่าวังผา 1 ทดแทนตำแหน่งที่โยกย้าย
บุรีรัมย์ รพ.กระสัง 2 ทดแทนบุคลากรที่จะขอย้ายในปี2563จำนวน2ท่าน
บุรีรัมย์ รพ.นางรอง 1 ทำงาน​ AMR
บุรีรัมย์ รพ.สตึก 1 ทดแทนเภสัชกรลาออก
ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี 2  
ปทุมธานี รพ.สามโคก 1 เภสัชกรขอย้ายออกไปภายในจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ทับสะแก 1  
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.บางสะพาน 1 ขยายศักยภาพงาน
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.บางสะพานน้อย 1  
ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 2  
พระนครศรีอยุธยา รพ.บางปะอิน 1 มาทำงานคลินิกเบาหวาน โครงการลดความแออัดรพ งานคบส
พระนครศรีอยุธยา รพ.เสนา 1  
พิจิตร รพ.พิจิตร 2 ปี62 มีลาออก 1 คน ยังไม่ได้ทดแทน ปี63 จะลาออกอีก 1 คน
พิจิตร รพ.โพธิ์ประทับช้าง 1  
พิจิตร รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 2 ทดแทนย้ายข้ามจังหวัด 1 ย้ายภายในจังหวัด 1 คุณสมบัติที่ต้องการเป็นพิเศษคือมีประสบการณ์การทำงานเภสัชกรรมคลินิก 
พิษณุโลก รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 6 ขยายงาน medical reconciliation และศูนย์ความเป็นเลิศการแพทย์พุทธชินราชา
เพชรบุรี รพ.ท่ายาง 1 ทดแทนขอย้ายออก 1 คน
เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ 2 ยังมีเภสัชกรไม่ถึงขั้นต่ำ fte ขาด 2คน
มุกดาหาร รพ.มุกดาหาร 1 สำหรับขยายงาน TPN
ยะลา รพ.ยะลา 2 รับย้าย หรือรับโอน
ระนอง รพ.กระบุรี 2 รพ.ขนาด 30 เตียง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ห้องยาเปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีเวรเฉลี่ย 8-10 เวรต่อคน
ระยอง รพ.ระยอง 2  
ราชบุรี รพ.บ้านโป่ง 1  
ราชบุรี รพ.โพธาราม 2 แจ้งความประสงค์ย้ายออกไป รพ.บางเลน 1 คน และ รพ.จ.พะเยา 1 คน
ราชบุรี รพ.ราชบุรี 3  
ลพบุรี รพ.บ้านหมี่ 1 ทดแทนน้องที่ย้ายออก 1 คน
ลพบุรี รพ.ลำสนธิ 1  
ลพบุรี รพ.สระโบสถ์ 1  
ลพบุรี สสจ.ลพบุรี 1  
ลำปาง รพ.ลำปาง 4 ตัดตำแหน่งมาด้วย
ลำพูน รพ.ลี้ 2 ทดแทน 1 เพิ่ม 1
เลย รพ.ท่าลี่ 1  
ศรีสะเกษ รพ.ศรีสะเกษ 3 ผู้ตรวจราชการอนุมัติกรอบขั้นสูง(ระดับS)ให้แล้ว 
สกลนคร รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 2  
สงขลา รพ.หาดใหญ่ 4  
สตูล รพ.สตูล 1 ทดแทนเภสัชที่ย้ายออกภายในจังหวัด
สมุทรปราการ รพ.บางจาก 1 โทร 02 4643002-3 ต่อ 140
สมุทรปราการ รพ.บางพลี 2 ทดแทนเภสัชกรที่จะขอย้ายออกนอกจังหวัด 1 คน และภายในจังหวัด 1 คน
สมุทรปราการ รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 5  
สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ 5 รับมาเติมเต็มหน่วยย่อยทีขาดอัตรากำลังทั้งservice/ pharmaceutical care และ เตรียมยาเฉพาะราย 
สมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 2  
สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร 3 มีที่พัก/ถ้าพักห้องพักนอกรพ. รพ.ช่วยเหลือ 2000 บ. ต่อเดือน/เป็นรพ.ศูนย์ขนาด 602 เตียง/ ขอเชิญมาดูพื้นที่&ลักษณะการทำงาน/ห่างกทม.35 km. มีรถเมล์& รถตู้เข้า
กทม.
สระแก้ว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 2 อยู่ ใกล้ กท แค่ 200 km. 
สระแก้ว รพ.อรัญประเทศ 3  
สระบุรี รพ.พระพุทธบาท 1 ทดแทนคนย้ายออก
สระบุรี รพ.มวกเหล็ก 1 ทดแทนย้ายกลับบ้าน /รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเป็นหลัก
เพศหญิง มีบ้านพักให้ /ถ้าเป็นเพศชาย (อาจไม่มีที่พักให้)
สระบุรี รพ.สระบุรี 2 ทดแทนย้ายออก ติดต่อ 086-9880166 หรือ 087-3225668
สระบุรี สสจ.สระบุรี 1  
สงขลา รพ.สงขลา 4  
สิงห์​บุรี รพ.สิงห์​บุรี 2 มีเภสัช 17 FTE ขั้นค่ำ มี 18
มีน้องแจ้งความจำนงค์ ย้ายภายใน จังหวัด 1 คน
สิงห์​บุรี รพ.อินทร์บุรี​ 2  
สิงห์บุรี รพ.พรหมบุรี 1 ต้องการย้ายกลับภูมิลำเนา
สุพรรณบุรี รพ.เจ้าพระยายมราช 1 ไม่มีบ้านพัก
สุราษฎร์ธานี รพ.เกาะเต่า 1  
สุราษฎร์ธานี รพ.ดอนสัก 1 ทดแทนคนย้ายออก
สุราษฎร์ธานี รพ.พระแสง 2 หญิง 1 ชาย 1 
สุรินทร์ รพ.เขวาสินรินทร์ 1 มีเภสัชกรลาศึกษาต่อ และขาดแคลนอัตรากำลังอย่างมาก
สุรินทร์ รพ.โนนนารายณ์ 2  
สุรินทร์​ รพ.บัวเชด​ 3 ทดแทนเภสัชย้ายข้ามจังหวัด​และในจังหวัด
สุรินทร์ รพ.รัตนบุรี 2 โทร 090 2459655
สุรินทร์ รพ.ศรีณรงค์ 1 ทดแทนย้ายออกปี2563 จำนวน1 คน
สุรินทร์ รพ.สนม 1 ทดแทนการย้ายออก
สุรินทร์ รพ.สุรินทร์ 1 ทดแทน คนย้ายออก นอก จังหวัด 1 คน ปี63
หนองคาย รพ.หนองคาย 1  
อ่างทอง รพ.โพธิ์ทอง 1  
อ่างทอง รพ.วิเศษชัยชาญ 1  
อ่างทอง รพ.สามโก้ 1 ทำงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน เป็นหลัก
หรือทำงานคุณภาพHA และมาตรฐานระบบยา
สามารถติดต่อโทรสอบถามที่ห้องยาได้
อ่างทอง รพ.แสวงหา 1 ภาระงานเพิ่มมากขึ้น 
อ่างทอง รพ.อ่างทอง 2  
อุดรธานี รพ.กุมภวาปี 2 เปิดบริการห้องพิเศษเพิ่ม 33 เตียง และเปิดเคมีบำบัด
อุดรธานี
/กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดอุดรธานี
1 ย้ายสลับตัวไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อุตรดิตถ์ รพ.อุตรดิตถ์ 4 ทดแทนเภสัชกรที่ย้ายไปกลุ่มงานอื่นตามโครงสร้างใหม่ 3 และทดแทนที่ลาออก 1
อุบลราชธานี รพ.นาเยีย 1 เดิมมีเภสัชกรทั้งหมด 3 ตำแหน่ง
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข 1 สามารถบริหารโครงการ มีความรู้พื้นฐานด้าน IT/ หนังสือราชการ ไม่มีค่าไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว / มี พตส.ขั้นต่ำ

 

หมายเหตุ:

** ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องเพื่อช่วยประกอบในการพิจารณาของผู้ที่จะขอย้ายในการย้ายหมุนเวียน ปี 2563 ควรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานโดยตรง และเมื่อเลือกสถานที่แล้ว การพิจารณาให้ย้าย/ รับย้าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้ความเห็นชอบของหน่วยงานต้นทาง/ หน่วยงานปลายทาง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ความต้องการรับย้ายเภสัชกร ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ฯ (DMSIC) กรุณาให้ข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์ฯ ตาม link ต่อไปนี้ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อศูนย์ข้อมูลฯ จะได้รวบรวมและนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่เพิ่มเติมแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจต่อไป ขอบคุณค่ะ

แบบแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ความต้องการรับย้ายเภสัชกร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 หน้าเว็บการย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2563 

 รายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ขอย้าย   (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563)

 

ที่มา: หน่วยงานที่ให้ข้อมูล
         กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 06 ม.ค. 2563      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 9128 View