ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563


กระทรวงสาธารณสุขโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมและจัดทำเอกสาร รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งในรูปของ pdf และ word file เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://bps.moph.go.th/

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือ กดที่ link ต่อไปนี้

รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2563

<< DOWNLOAD เอกสาร Word >>

 

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

 

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 18 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 3589 View