ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุม ติดตามการดำเนินการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)


การประชุมติดตามการดำเนินการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1)

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ ชั้น 6 อาคาร 7

กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1632 View