ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุม คณะทำงานพัฒนาการจัดการคลังยา ณ หน่วยจ่ายยา ครั้งที่ 1/2563


การประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการคลังยา ณ หน่วยจ่ายยา ครั้งที่ 1/2563
ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2563วลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1445 View