ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer : CPO)


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (Chief Pharmacy Officer : CPO)

วันที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 9.30 - 16.30 น

วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1509 View