ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข


การประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 9.00- 16.30 น

วันที่ประกาศข่าว : 17 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1371 View