ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2563


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรทั่วประเทศที่สนใจ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. โครงการอบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
     Certified Short Course Training Program in Pharmaceutical Care (Therapeutic drug monitoring)
     ระหว่างวันที่  6 มกราคม – 1 พฤษภาคม  2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
     << link หน้าเว็บโครงการฯ >>

2. โครงการหลักเภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร 
    (Principle of Pharmacogenomics and Precision Medicine for Pharmacists)
     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pharm.su.ac.th/Th/Service/newsConf2.php 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่... 

หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

คุณกัลยา อรวิเชียร
โทรศัพท์   08-9918-3921
โทรสาร    0-3425-0941, 0-3424-4463
E-mail     ornwichian_k@su.ac.th
เวลาเปิดทำการ   ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ที่มา: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1037 View