ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง


กระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่ง ที่ 1402/2562 ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ดังนี้

 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1211/2561 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
       เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 ให้ นายบุญชัย ธีระกาญจน์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
       ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 ให้ นายสุเทพ เพชรมาก ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
       ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 ให้ นายสุระ วิเศษศักดิ์ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
       ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 ให้ นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
       ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: เว็บไซต์กองกฎหมาย สป.

 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2015 View