ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

UPDATE!!! เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด โดยสมัครใจ (21/11/2562)


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแจ้งการเรียกเก็บยาแผนปัจจุบันคืนจากท้องตลาด โดยบริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด โดยสมัครใจ จำนวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้

ชื่อยา Reg No. Lot No. วันที่ผลิต วันสิ้น อายุ ผู้ผลิต/นำสั่งฯ วันที่สั่งเรียก
เก็บคืน

สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน

Timosil 0.5%
(Timolol 5 mg)

1A 160/54

I3002A,
I3003A,
J3001A,
J3002A,
J3003A, J3004A

15/6/2018,
18/6/2018,
22/2/2019,
25/2/2019,
31/5/2019,
31/5/2019

15/6/2020,
18/6/2020,
22/2/2021,
25/2/2021,
31/5/2021,
31/5/2021

บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด

21 พฤศจิกายน 2562
(โดยบริษัทฯ)

พบการรั่วซึมของยาออกจากขวดบรรจุขณะยังไม่มีการเปิดใช้งาน

 

หมายเหตุ: กดที่ชื่อยา เพื่อ link ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)

วันที่ประกาศข่าว : 04 ธ.ค. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1997 View