ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข


การประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 9.30-16.30 น

วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 1696 View