ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข


ห้องประชุม กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ ชั้น 6 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 21 พ.ย. 2562      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 44 View