ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Patient Information Leaflets (PIL) ...QR Code...


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดทำเอกสาร ข้อมูลยาสำหรับประชาชน (Patient Information Leaflets -PIL) ในรูปของ pdf file เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์สำนักยา (http://drug.fda.moph.go.th/) นั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานและประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล / นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำ QR Code ของยาแต่ละรายการดังกล่าว เพื่อ link ไปยังข้อมูล PIL ของยาแต่ละรายการตามที่ได้มีการจัดทำและเผยแพร่ไว้
ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้สนใจ สามารถ download/scan QR Code ของยาต่างๆไปเก็บใช้ได้ โดยกดที่ภาพของยาที่ต้องการ จะได้ภาพขนาดขยายที่ชัดเจนขึ้น

    

     

     

    

   

Aspirin   
(ยาควบคุมพิเศษ)
Aspirin 
(ยาอันตราย)
 azithromycin  
ชนิดเม็ด/แคปซูล
 azithromycin  
ชนิดหยอดตา
azithromycin  
ชนิดผง


 
azithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน
ciprofloxacin
ชนิดเม็ด
clarithromycin
ชนิดเม็ด
clarithromycin
ชนิดผง
clarithromycin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน (เด็ก)


 
levofloxacin
ชนิดเม็ด
mebendazole
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน
mebendazole
ชนิดเม็ดเคี้ยว
norfloxacin
ชนิดเม็ด
ofloxacin
ชนิดเม็ด
ampicillin
ชนิดแคปซูล
250 mg
ampicillin
ชนิดแคปซูล
500 mg
ampicillin
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 mg
ampicillin 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 500 mg
amoxicillin 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 mg
amoxicillin 
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 400 mg
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 125 mg
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 200 mg
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 250 mg
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน 400 mg


 
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดเม็ด 375 mg
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดเม็ด 625 mg
amoxicillin + clavulanate pot.
ชนิดเม็ด 1,000 mg
celecoxib
ชนิดแคปซูล
diclofenac pot.
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เร็ว 25 mg


 
diclofenac pot. 
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เร็ว  50 mg
diclofenac sod.
ชนิดเม็ดแตกตัวในลำไส้ 25 mg
diclofenac sod.
ชนิดเม็ดแตกตัวในลำไส้ 50 mg
diclofenac sod.
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 75 mg
diclofenac sod.
ชนิดเม็ดออกฤทธิ์เนิ่น 100 mg


 
ibuprofen
ชนิดเจล
ibuprofen
ชนิดน้ำเชื่อม / ยาน้ำแขวนตะกอน
ibuprofen
ชนิดเม็ด
ibuprofen
ชนิดเม็ดออกฤทธ์นาน
indomethacin
ชนิดแคปซูล


 
meloxicam
ชนิดเม็ด
naproxen
ชนิดเม็ด
naproxen sodium
ชนิดเม็ด
tenoxicam
ชนิดเม็ด
atorvastatin
ชนิดเม็ด


 
simvastatin
ชนิดเม็ด
betamethasone valerate
ชนิดยาทาครีม
betamethasone valerate
ชนิดยาทาขี้ผึ้ง
betamethasone valerate
ชนิดยาน้ำทาภายนอก
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาครีม


 
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาโลชั่น
betamethasone dipropionate
ชนิดยาทาขี้ผึ้ง
dexamethasone
ชนิดเม็ด
prednisolone
ชนิดเม็ด
prednisolone
ชนิดน้ำเชื่อม


 
brompheniramine
ชนิดน้ำเชื่อม
brompheniramine
ชนิดเม็ด/แคปซูล
chlorpheniramine
ชนิดน้ำเชื่อม
chlorpheniramine
ชนิดเม็ด / แคปซูล
fexofenadine
ชนิดเม็ด


 
loratadine
ชนิดเม็ด
loratadine
ชนิดน้ำเชื่อม
cetirizine
ชนิดเม็ด
cetirizine
ชนิดน้ำเชื่อม
loperamide
ชนิดแคปซูล


 
ORS
ผงน้ำตาลเกลือแร่
acetylcysteine
ชนิดเม็ดฟู่/แกรนูล
ambroxol
ชนิดเม็ด
dextromethorphan
ชนิดเม็ดอม
dextromethorphan
ชนิดน้ำเชื่อม


 
dextromethorphan
ชนิดเม็ด
al+mg hydroxide 
ชนิดเม็ด/ยาน้ำแขวนตะกอน
al+mg hydroxide
+simethicone
ชนิดเม็ด/ยาน้ำแขวนตะกอน
domperidone
ชนิดเม็ด
domperidone
ยาน้ำแขวนตะกอน


 
omeprazole
ชนิดแคปซูลพิเศษ
bisacodyl
ชนิดเม็ดเคลือบ
senna
ชนิดเม็ด
cinnarizine
ชนิดเม็ด
flunarizine
ชนิดเม็ด


 
วันที่ประกาศข่าว : 15 ธ.ค. 2559      ประกาศข่าวโดย : ผู้ดูแลระบบ     จำนวนผู้เข้าชม 2837 View