ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ


กรมบัญชีกลางได้จัดทำ วิดีโอ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เผยแพร่ไว้บน Youtube กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจะมีทั้งหมด 5 ตอน ขณะนี้เผยแพร่ ตอนที่ 1 (ความเป็นมา เหตุผล สาระสำคัญโดยสรุป) และจะทะยอยเผยแพร่ตอนต่อๆไปในเร็วๆนี้

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าไปศึกษารายละเอียด วิดีโอดังกล่าวได้ตาม link ต่อไปนี้

วิดีโอ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตอนที่ 1

ที่มา: FB กรมบัญชีกลาง ประเทศไทย

วันที่ประกาศข่าว : 13 มิ.ย. 2558 -    จำนวนผู้เข้าชม 3741 View