ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือดีมีคุณค่า! คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขม เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 "สมุนไพรไม่ใช่ยาขม" เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเภสัชกร และประชาชนทั่วไปที่หันมาสนใจการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการดูแลตนเองและผู้ป่วย

หนังสือดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf file) บนเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม (http://pharmacycouncil.org) ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download คู่มือ ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 "สมุนไพรไม่ใช่ยาขม" เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร

ที่มา: เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม

วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ค. 2558 -    จำนวนผู้เข้าชม 3342 View