ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

รู้ไว้ ใกล้ตัว! สรุปคำถาม-คำตอบ วิธีการจัดหาแบบ e-market และ e-bidding (วันที่ 10 มีนาคม 2558)


กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้รวบรวมและจัดทำ สรุปคำถาม-คำตอบ  วิธีการจัดหาแบบ e-market และ e-bidding ในส่วนของผู้ค้ากับภาครัฐ  นำขึ้นเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (http://www.gprocurement.go.th)

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด /  download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

 สรุปคำถาม-คำตอบ  วิธีการจัดหาแบบ e-market และ e-bidding ในส่วนของผู้ค้ากับภาครัฐ 

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

วันที่ประกาศข่าว : 06 เม.ย. 2558 -    จำนวนผู้เข้าชม 1802 View