ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ


ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ ตามโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 4 ครั้ง นั้น

ผู้จัดการประชุมได้รวบรวม จัดทำ และเผยแพร่เอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ดาวน์โหลดไว้ที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล (http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm) ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ศึกษารายละเอียด/download เอกสารที่ต้องการ ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

หมายเหตุ:  เอกสารประกอบการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุม

ที่มา: เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ประกาศข่าว : 21 ก.พ. 2558 -    จำนวนผู้เข้าชม 2887 View