ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชน WHO-Manual on Surgical Care at the District Hospital


          คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชนขององค์การอนามัยโลก จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ และผ่านการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากทุกส่วนของโลก รวมทั้ง WHO departments of Reproductive Health and Research (MPR), Health Service Provision, Child and Adolescent Health (CAH), and Injuries and Violence Prevention (VIP) 

          คู่มือดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมสำหรับแพทย์ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด โดยที่ในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก การให้การดูแลผู้ป่วยทางด้านวิสัญญีและด้านศัลยกรรมในภาวะฉุกเฉิน มักจะดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์/การพยาบาลทั่ว ๆ ไปซึ่งไม่มีความชำนาญเพียงพอ การจัดทำคู่มือดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้การดูแลทางคลินิกของโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่จำเป็นทางด้านศัลยกรรม สูติ-นรีเวช ศัลยกรรมกระดูก วิสัญญี และการบาดเจ็บ 

          นอกจากนี้ การจัดองค์กรที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับทรัพยากรที่ไม่เพียงพอมักจะนำไปสู่อัตราการตายในขั้นตอนของการทำคลอดและการผ่าตัดอย่างที่ไม่ควรจะเป็น คู่มือนี้จึงประกอบด้วยแนวทางสำหรับการจัดองค์กรด้านการให้บริการ การบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการควบคุมการติดเชื้อทางด้านศัลยกรรมของโรงพยาบาลชุมชน
รายละเอียดคู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชน สามารถ download ได้ที่นี่

วันที่ประกาศข่าว : 13 ต.ค. 2557 -    จำนวนผู้เข้าชม 610 View