ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

การใช้วิตามินที่ต้านออกซิเดชั่นร่วมกับยาลดไขมันอาจทำให้การลดไขมันได้ผลน้อยลง (BMJ 323:1323, 2001)


          รายงานการทดลองยาลดไขมันกลุ่ม statin เป็นเวลา 3 ปี ให้ผลที่น่าสนใจ คือการให้ยา statin ร่วมกับ niacin ทำให้ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการหัวใจขาดเลือด ได้ถึง 60-90% โดยมี HDL เพิ่มขึ้น และ LDL ลดลง แต่ niacin เองอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น หน้าร้อนแดง ปริมาณน้ำตาลและกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น 

          ในขณะที่ มีหลายรายงานแสดงผลว่า การให้ยาลดไขมันร่วมกับวิตามินต้านออกซิเดชั่น (วิตามิน อี, วิตามิน ซี, และ เบต้าแคโรทีน) กลับทำให้ปริมาณของไขมัน HDL ลดลง (เมื่อเทียบกับการให้ statin ร่วมกับ niacin) ดังนั้นจึงไม่ควรให้ร่วมกัน แพทย์มักนิยมจ่ายวิตามินกลุ่มนี้ให้ผู้ป่วยของตน หรือในด้านผู้ป่วยเองก็นิยมหามาใช้ร่วมกันโดยไม่แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร โดยมีความเชื่อว่าสารกลุ่มต้านออกซิเดชั่นช่วยลดไขมันในเลือด ส่วนสารกลุ่ม statin 
 ( simvastatin, pravastatin) เป็นยาลดไขมันในเลือดที่นักวิจัยหลายคนระบุว่ายังไม่ทราบกลไก แน่ชัด โดยเชื่อว่าออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างโคเลสเตอรอล และทำให้ CoQ10 ลดลง หรืออาจเนื่องจากฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งมีผลต่อการแข็งตัวของเลือด (ในประเทศไทย ยากลุ่ม statins จัดเป็นยาใหม่ที่ไม่มีเงื่อนไข จ่ายได้โดยเภสัชกรในร้านยาโดยไม่ต้องมีใบสั่งยา)  

 

วันที่ประกาศข่าว : 13 ต.ค. 2557 -    จำนวนผู้เข้าชม 1599 View