ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthนานาสาระ
  Patient Information Leaflets (PIL) ...QR Code... วันที่ 15 ธ.ค. 59 View: 384
  สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที่ 13 มิ.ย. 58 View: 1350
  อาเซียน กูรู!! มาเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนไปด้วยกันจ้า :) วันที่ 12 มิ.ย. 58 View: 774
  หนังสือดีมีคุณค่า! คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขม เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร วันที่ 30 พ.ค. 58 View: 1271
  การพัฒนาสารสนเทศด้านบริหารเวชภัณฑ์และบริการเภสัชกรรม วันที่ 26 เม.ย. 58 View: 899
  รู้ไว้ ใกล้ตัว! สรุปคำถาม-คำตอบ วิธีการจัดหาแบบ e-market และ e-bidding (วันที่ 10 มีนาคม 2558) วันที่ 6 เม.ย. 58 View: 1462
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ วันที่ 21 ก.พ. 58 View: 1975
  ประมวล ...หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พ.ย. 57 View: 319
  ความพึงพอใจต่อผลผลิตและบริการของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ฯ วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 493
  คุณภาพและความปลอดภัย ของ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 624
  การดำเนินการจัดซื้อยาร่วมระดับเขต ... PRO or CON วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 465
  ช้อนตวงยากับแก้วยาน้ำ : มาตรฐาน และความเสี่ยง วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 683
  บทกลอนสี่สุภาพ กับ ยาที่มีความเสี่ยงสูง วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 542
  รหัสสี บ่งบอกวันหมดอายุของยา วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 3898
  ระบบการตั้งชื่อเครื่องมือแพทย์ Global Medical Device Nomenclature (GMDN) วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 509
  การติดตามพฤติกรรมราคายาในตลาดตามแนวคิด MAC (Miscellaneous Acquisition Capability Approach for Drug Price Behavior Monitoring) วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 299
  ดัชนีความแตกต่างของราคายาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิง Drug Price Discrepancy Index from Reference Price Database วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 515
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อยาของกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 447
  รหัสมาตรฐานของยา วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 642
  คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชน WHO-Manual on Surgical Care at the District Hospital วันที่ 13 ต.ค. 57 View: 350
1 2

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,308 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด