ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวเด่น
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนมีนาคม 2562) (15/3/62) วันที่ 4 มี.ค. 62 View: 107
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกุมภาพันธ์ 2562) (28/2/62) วันที่ 1 ก.พ. 62 View: 678
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนมกราคม 2562) (31/1/62) วันที่ 2 ม.ค. 62 View: 478
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนธันวาคม 2561) (31/12/61) วันที่ 5 ธ.ค. 61 View: 595
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนพฤศจิกายน 2561) (30/11/61) วันที่ 1 พ.ย. 61 View: 557
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนตุลาคม 2561) (31/10/61) วันที่ 4 ต.ค. 61 View: 2785
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกันยายน 2561) (26/9/61) วันที่ 5 ก.ย. 61 View: 3967
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนสิงหาคม 2561) (31/8/61) วันที่ 1 ส.ค. 61 View: 3983
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกรกฎาคม 2561) (31/7/61) วันที่ 3 ก.ค. 61 View: 6797
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนมิถุนายน 2561) (29/6/61) วันที่ 4 มิ.ย. 61 View: 1585
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนพฤษภาคม 2561) (31/5/61) วันที่ 2 พ.ค. 61 View: 3720
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนเมษายน 2561) (30/4/61) วันที่ 4 เม.ย. 61 View: 5726
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนมีนาคม 2561) (29/3/61) วันที่ 2 มี.ค. 61 View: 2191
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนกุมภาพันธ์ 2561) (28/2/61) วันที่ 2 ก.พ. 61 View: 3259
  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (เพิ่มเติม) วันที่ 8 ม.ค. 61 View: 3499
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนมกราคม 2561) (31/1/61) วันที่ 3 ม.ค. 61 View: 880
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนธันวาคม 2560) (30/12/60) วันที่ 1 ธ.ค. 60 View: 655
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (14 พฤศจิกายน 2560) วันที่ 15 พ.ย. 60 View: 483
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (7 พฤศจิกายน 2560) วันที่ 8 พ.ย. 60 View: 582
  หยิบมาฝากจาก ราชกิจจานุเบกษา (เดือนพฤศจิกายน 2560) (30/11/60) วันที่ 1 พ.ย. 60 View: 612
1 2 3 4

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,387 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด