ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  รวมความเห็นฉบับย่อที่น่าสนใจ: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข่าวใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. 61 View: 764
  งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 (วันที่ 23 - 29 มิถุนายน 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 18 มิ.ย. 61 View: 1307
  มีผลใช้แล้ว!! คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตตรวจราชการหรือเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ข่าวใหม่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 View: 3517
  หน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข่าวใหม่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 View: 1038
  ด่วน!! ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ว265) ข่าวใหม่ วันที่ 15 มิ.ย. 61 View: 1380
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 14 มิ.ย. 61 View: 3223
  ด่วน!! มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาค ข่าวใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. 61 View: 2143
  ข้อหารือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย ข่าวใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. 61 View: 1476
  การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2564) ข่าวใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. 61 View: 2238
  รู้ไว้ใช้ประโยชน์!! ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อย. ข่าวใหม่ วันที่ 9 มิ.ย. 61 View: 3650
  เอกสารการประชุม ชี้แจงขั้นตอนการโอนขายบิล เพื่อชําระเงินระหว่างหน่วยบริการที่ผลิต และหน่วยบริการที่ขอสนับสนุนยาแผนโบราณ ข่าวใหม่ วันที่ 9 มิ.ย. 61 View: 1035
  สาระน่ารู้: กฤษฎีกาสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เมษายน - พฤษภาคม 2561 วันที่ 7 มิ.ย. 61 View: 1422
  เอกสารการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 14-16 มีนาคม 2561) วันที่ 7 มิ.ย. 61 View: 1140
  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 6 มิ.ย. 61 View: 1224
  e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 6 มิ.ย. 61 View: 3476
  ด่วน!! แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค วันที่ 6 มิ.ย. 61 View: 1081
  แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย วันที่ 6 มิ.ย. 61 View: 2096
  ชะลอ!! ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ว 47) วันที่ 4 มิ.ย. 61 View: 1849
  โฉมใหม่!! ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 วันที่ 1 มิ.ย. 61 View: 3115
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 1 มิ.ย. 61 View: 4004
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 248 Next »

     

ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,609,229 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด