ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

 • โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS
 • ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์
 • ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน
 • สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์
 • ระบบรายงานเฉพาะกิจ
 • แจ้งปัญหาจัดซื้อยา
 • คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์
 • กระดานสนทนา
 • นานาสาระ
 • เข้าสู่ระบบ

 •      

  โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


  ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


  ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


  สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


  ระบบรายงานเฉพาะกิจ


  แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


  คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


  กระดานสนทนา


  นานาสาระ


  เข้าสู่ระบบ


  สมาชิกรับข่าวสาร
      HOT LINK
  เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
  ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
  Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

  5,324,012 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด