ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthยินดีกับทุกท่าน!! รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 ที่จะเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ

 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่จะเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ไว้บนเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล (https://hr.moph.go.th)

กดที่นี่เพื่อ link ไปติดตามรายละเอียดเอกสาร

<< DOWNLOAD >>


ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 12 มีนาคม 2561  views : 2773     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,041,781 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด