ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthสรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 

กรมบัญชีกลางได้จัดทำ วิดีโอ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เผยแพร่ไว้บน Youtube กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยจะมีทั้งหมด 5 ตอน ขณะนี้เผยแพร่ ตอนที่ 1 (ความเป็นมา เหตุผล สาระสำคัญโดยสรุป) และจะทะยอยเผยแพร่ตอนต่อๆไปในเร็วๆนี้

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ เข้าไปศึกษารายละเอียด วิดีโอดังกล่าวได้ตาม link ต่อไปนี้

วิดีโอ สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตอนที่ 1

ที่มา: FB กรมบัญชีกลาง ประเทศไทย


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 13 มิถุนายน 2558  views : 1382     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,323,991 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด