ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthหนังสือดีมีคุณค่า! คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 สมุนไพรไม่ใช่ยาขม เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร

 

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม จัดพิมพ์หนังสือ คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 "สมุนไพรไม่ใช่ยาขม" เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเภสัชกร และประชาชนทั่วไปที่หันมาสนใจการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อการดูแลตนเองและผู้ป่วย

หนังสือดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (pdf file) บนเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม (http://pharmacycouncil.org) ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด/ download คู่มือ ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว หรือกดที่ link ต่อไปนี้

คู่มือเภสัชกรสมุนไพร เล่มที่ 1 "สมุนไพรไม่ใช่ยาขม" เรื่องน่ารู้ก้าวสู่บทบาทเภสัชกรสมุนไพร

ที่มา: เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 30 พฤษภาคม 2558  views : 1300     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,323,996 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด