ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthคู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชน WHO-Manual on Surgical Care at the District Hospital

 

          คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชนขององค์การอนามัยโลก จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ และผ่านการพิจารณาโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากทุกส่วนของโลก รวมทั้ง WHO departments of Reproductive Health and Research (MPR), Health Service Provision, Child and Adolescent Health (CAH), and Injuries and Violence Prevention (VIP) 

          คู่มือดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านศัลยกรรมสำหรับแพทย์ทั่วไปที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด โดยที่ในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก การให้การดูแลผู้ป่วยทางด้านวิสัญญีและด้านศัลยกรรมในภาวะฉุกเฉิน มักจะดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์/การพยาบาลทั่ว ๆ ไปซึ่งไม่มีความชำนาญเพียงพอ การจัดทำคู่มือดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้การดูแลทางคลินิกของโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่จำเป็นทางด้านศัลยกรรม สูติ-นรีเวช ศัลยกรรมกระดูก วิสัญญี และการบาดเจ็บ 

          นอกจากนี้ การจัดองค์กรที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับทรัพยากรที่ไม่เพียงพอมักจะนำไปสู่อัตราการตายในขั้นตอนของการทำคลอดและการผ่าตัดอย่างที่ไม่ควรจะเป็น คู่มือนี้จึงประกอบด้วยแนวทางสำหรับการจัดองค์กรด้านการให้บริการ การบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการควบคุมการติดเชื้อทางด้านศัลยกรรมของโรงพยาบาลชุมชน
รายละเอียดคู่มือการดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลชุมชน สามารถ download ได้ที่นี่


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 13 ตุลาคม 2557  views : 381     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,324,020 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด