ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

คุณลักษณะเฉพาะของยา

คณะทำงานจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในการนำไปปรับใช้ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยารายการต่างๆ ที่จะจัดซื้อจัดหาไว้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

  • ปี 2543 จำนวน 109 รายการ
  • ปี 2548 จำนวน  81 รายการ
  • ปี 2553 จำนวน  21 รายการ
  • ปี 2555 จำนวน  21 รายการ
  • ปี 2558 (อยู่ในระหว่างการตรวจทาน)

สามารถดาวน์โหลด คุณลักษณะเฉพาะของยาข้างต้น ได้ที่เมนู "บริการ download" ภายใต้หมวด คุณลักษณะเฉพาะของยา  

 


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,341 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด