ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


Vision (วิสัยทัศน์)
เป็นหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและเป็นกลาง เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจเลือกใช้เวชภัณฑ์อย่างคุ้มค่าและสมเหตุสมผล

Mission (พันธกิจ)
พัฒนาฐานข้อมูลของเวชภัณฑ์ในเชิงราคาและคุณภาพ ตลอดจนผลกระทบจากการใช้ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเวชภัณฑ์ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 


     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,309 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด