ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
2,345
Yesterday
3,373
This Month
60,582
Last Month
77,105
This Year
389,970
Last Year
509,437
Total
899,407

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 1,380 1,515 40,287 49,831 240,551 136,720
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 2
Windows 98 0 0 0 0 4 1
Windows 2000 0 0 2 1 7 16
Windows XP 20 20 1,151 967 6,224 25,645
Windows 2003 0 0 0 0 0 16
Windows Vista 1 5 529 245 1,888 1,305
Windows 7 24 39 3,496 5,092 29,154 74,921
Windows NT 4.0 56 60 2,324 3,517 22,302 34,384
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 0 1 3 2
Sun OS 0 0 2 1 6 1
Linux 222 1,457 8,960 9,082 41,236 143,398
Safari 7 22 681 787 4,814 12,210
Macintosh 0 1 43 46 358 978
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 0 1 6 59 103 97
Windows 8 9 11 425 644 3,461 10,585

     

ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,530,074 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด