ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
867
Yesterday
970
This Month
18,998
Last Month
69,939
This Year
885,262
Last Year
509,437
Total
1,394,699

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 57 79 3,048 35,792 527,018 136,720
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 2
Windows 98 0 0 1 0 10 1
Windows 2000 0 0 0 3 19 16
Windows XP 28 59 712 1,157 12,831 25,645
Windows 2003 0 0 2 2 11 16
Windows Vista 4 3 98 130 2,714 1,305
Windows 7 211 205 3,600 6,637 64,084 74,921
Windows NT 4.0 120 164 2,485 4,755 45,948 34,384
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 0 2 8 2
Sun OS 0 0 1 0 9 1
Linux 85 113 3,672 10,509 101,956 143,398
Safari 12 12 474 1,097 11,739 12,210
Macintosh 0 0 30 58 755 978
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 2 1 31 5 187 97
Windows 8 33 34 449 783 7,841 10,585

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,025,366 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด