ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
4,515
Yesterday
3,353
This Month
62,715
Last Month
77,606
This Year
561,293
Last Year
509,437
Total
1,070,730

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 3,046 1,982 41,410 49,246 347,851 136,720
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 2
Windows 98 0 0 0 2 9 1
Windows 2000 0 1 7 1 15 16
Windows XP 47 46 982 799 8,316 25,645
Windows 2003 0 0 3 1 4 16
Windows Vista 6 8 90 101 2,121 1,305
Windows 7 294 286 4,657 5,644 41,385 74,921
Windows NT 4.0 149 178 2,851 3,525 30,056 34,384
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 1 2 6 2
Sun OS 0 0 1 0 7 1
Linux 412 408 9,732 8,227 62,094 143,398
Safari 55 43 914 1,066 7,409 12,210
Macintosh 0 1 26 71 474 978
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 0 3 7 10 122 97
Windows 8 30 40 589 649 4,971 10,585

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,701,397 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด