ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
147
Yesterday
5,040
This Month
73,045
Last Month
33,253
This Year
106,445
Last Year
509,437
Total
615,882

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 92 3,016 46,074 6,802 52,876 136,720
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 2
Windows 98 0 0 1 2 3 1
Windows 2000 0 0 2 0 2 16
Windows XP 0 49 749 1,634 2,383 25,645
Windows 2003 0 0 0 0 0 16
Windows Vista 0 3 18 16 34 1,305
Windows 7 1 253 3,751 7,694 11,445 74,921
Windows NT 4.0 0 138 2,750 7,946 10,696 34,384
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 0 1 1 2
Sun OS 0 0 1 0 1 1
Linux 4 348 5,817 3,117 8,934 143,398
Safari 0 23 547 1,102 1,649 12,210
Macintosh 0 1 43 116 159 978
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 0 0 2 0 2 97
Windows 8 0 24 406 986 1,392 10,585

     

ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,246,549 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด