ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
996
Yesterday
1,830
This Month
26,446
Last Month
28,216
This Year
27,442
Last Year
920,797
Total
948,239

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 174 419 2,212 4,432 2,212 532,336
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 0
Windows 98 0 0 0 0 0 10
Windows 2000 0 0 0 4 0 23
Windows XP 38 49 550 670 550 13,755
Windows 2003 0 0 0 0 0 11
Windows Vista 4 2 43 89 43 2,829
Windows 7 214 266 3,219 3,787 3,219 69,279
Windows NT 4.0 166 207 2,461 2,814 2,461 49,866
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 0 1 0 9
Sun OS 0 0 2 2 2 11
Linux 181 494 2,872 5,266 2,872 108,359
Safari 26 60 439 662 439 12,582
Macintosh 1 6 41 55 41 822
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 1 0 8 7 8 196
Windows 8 23 30 412 474 412 8,504

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,088,343 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด