ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
33
Yesterday
1,258
This Month
21,222
Last Month
27,895
This Year
88,371
Last Year
920,797
Total
1,009,168

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 6 104 3,649 3,564 11,082 532,336
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 0
Windows 98 0 0 0 0 1 10
Windows 2000 0 0 2 3 5 23
Windows XP 0 26 445 739 2,141 13,755
Windows 2003 0 0 0 1 1 11
Windows Vista 1 13 106 49 252 2,829
Windows 7 2 248 2,401 3,859 11,623 69,279
Windows NT 4.0 5 203 2,362 3,231 9,796 49,866
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 0 1 1 9
Sun OS 0 0 1 2 6 11
Linux 6 163 4,074 4,990 13,845 108,359
Safari 0 32 664 1,068 2,501 12,582
Macintosh 1 2 66 58 200 822
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 0 1 15 40 68 196
Windows 8 0 20 339 581 1,634 8,504

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,272 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด