ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Health

รายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามวันรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามเดือนรายงานผู้เยี่ยมชมแยกตามปี


จัดการรายงานข้อมูลตามที่เลือกStatistics
 
Visited
Today
343
Yesterday
2,407
This Month
91,735
Last Month
83,937
This Year
775,947
Last Year
509,437
Total
1,285,384

OS
OS Today Yesterday This Month Last Month This Year Last Year
iPhone 231 1,147 49,405 52,665 475,812 136,720
Windows 3.11 0 0 0 0 0 0
Windows 95 0 0 0 0 0 2
Windows 98 0 0 0 0 9 1
Windows 2000 0 0 1 0 16 16
Windows XP 0 37 804 1,064 10,758 25,645
Windows 2003 0 1 2 0 7 16
Windows Vista 0 4 154 143 2,470 1,305
Windows 7 1 208 4,302 4,961 52,712 74,921
Windows NT 4.0 9 161 3,138 3,394 37,920 34,384
Windows ME 0 0 0 0 0 0
Open BSD 0 0 0 0 6 2
Sun OS 0 0 0 1 8 1
Linux 35 186 10,071 8,488 85,257 143,398
Safari 2 22 1,040 1,020 9,881 12,210
Macintosh 0 5 74 96 662 978
QNX 0 0 0 0 0 0
BeOS 0 0 0 0 0 0
OS/2 0 0 0 0 0 0
Search Bot 0 0 18 7 150 97
Windows 8 0 34 586 664 6,477 10,585

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,916,051 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด