ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthข่าวและกิจกรรม
  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 17 ก.ค. 61 View: 1523
  แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง กรณีเรียกเก็บคืน “ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)” หลังพบสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบ ข่าวใหม่ วันที่ 16 ก.ค. 61 View: 3624
  WHO Pharmaceuticals Newsletter (No. 3, 2018) ข่าวใหม่ วันที่ 15 ก.ค. 61 View: 2238
  ด่วน!! อย. เรียกเก็บคืน “ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)” 5 ตำรับ ข่าวใหม่ วันที่ 14 ก.ค. 61 View: 6482
  รายนามสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ที่ได้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต ข่าวใหม่ วันที่ 13 ก.ค. 61 View: 1078
  มีผล 14 กรกฎานี้!! ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 13 ก.ค. 61 View: 1751
  มีผลใช้แล้ว!!! ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ข่าวใหม่ วันที่ 10 ก.ค. 61 View: 7451
  ใหม่!!! บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561) ข่าวใหม่ วันที่ 9 ก.ค. 61 View: 4170
  ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) วันที่ 8 ก.ค. 61 View: 2693
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 49 วันที่ 7 ก.ค. 61 View: 1602
  สาร สธ ปีที่ 15 ฉบับที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 6 ก.ค. 61 View: 1969
  ด่วน!! ข้อหารือเกี่ยวกับการซื้อยาเอชไอวี วันที่ 6 ก.ค. 61 View: 4520
  ด่วน!! ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions'Electronic Filling) วันที่ 4 ก.ค. 61 View: 332
  มติครม. ที่เกี่ยวข้อง (3 กรกฎาคม 2561) วันที่ 3 ก.ค. 61 View: 1063
  มีผล 4 กรกฎานี้!!! ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) วันที่ 3 ก.ค. 61 View: 2580
  ได้เวลาแล้วนะคะ!!! รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) วันที่ 1 ก.ค. 61 View: 1949
  MHRA Drug Safety Update Newsletter - June 2018 วันที่ 1 ก.ค. 61 View: 2221
  คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) วันที่ 30 มิ.ย. 61 View: 2088
  ประกาศ อย.!! ผลการตรวจพิสูจน์อาหาร บริษัท บราเทอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วันที่ 29 มิ.ย. 61 View: 1626
  ด่วน!! สำรวจข้อมูลอายุงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 28 มิ.ย. 61 View: 2494
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 250 Next »

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2018 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

4,701,613 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด