ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthขอความร่วมมือในการกำกับดูแลเรื่องความสะอาดในทุกพื้นที่ของสถานบริการสุขภาพ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือที่ สธ 0207.04/2952, 2953 และ 2954 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งเวียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลเรื่องความสะอาดในทุกพื้นที่ของสถานบริการสุขภาพ โดย

 ขอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเยี่ยมสำรวจพื้นที่โรงพยาบาลในด้านการให้บริการ ความสะอาด
     ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย (ENV Round) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

 ขอความร่วมมือผู้ตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ตรวจเยี่ยม
     สถานบริการสุขภาพในพื้นที่แบบไม่ได้นัดหมาย (Surprise Visit)

ทั้งนี้ เพื่อการดูแล กำกับ และสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพมีมาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ตลอดไป อย่างต่อเนื่อง

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/  download เอกสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แผ่นพับโครงการ GREEN & CLEAN Hospital

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข
         สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 12 กุมภาพันธ์ 2561  views : 1389     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,121,105 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด