ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthหนังสือ การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy

 

คณะทำงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา (คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ) ได้รวบรวมเรียบเรียงแต่งหนังสือ “การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy” เพื่อให้เภสัชกรชุมชน (ร้านยา) ใช้เป็นแนวทาง แนวปฏิบัติฯ ที่เหมาะสมในร้านยา และร่วมเจตนารมณ์ในการผลักดันนโยบาย ร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชนที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิดมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดีเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป หนังสือดังกล่าวจัดพิมพ์ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2560

ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียด/ download เอกสารได้ที่ link ต่อไปนี้

การใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา
Rational Drug Use in Community Pharmacy: RDU Pharmacy

<< DOWNLOAD >>
 

ที่มา: คณะทำงานวิชาการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในร้านยา
        สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 


 มาเพิ่มเป็นเพื่อนกัน เพื่อรับข่าวสารทางไลน์จาก DMSIC MoPH :)


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 11 กุมภาพันธ์ 2561  views : 2223     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,121,108 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด