ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthการพิจารณาจำแนกประเภทของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP​

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ​เรื่อง การพิจารณาจำแนกประเภทของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP​ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน GMP ผู้รับอนุญาต และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและมีความเข้าใจในการจำแนกประเภทของข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน GMP ในแต่ละระดับ สามารถประเมินความสอดคล้องต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จำแนกประเภทข้อบกพร่องระดับต่างๆ ให้คำจำกัดความของข้อบกพร่องแต่ละระดับ รวมถึงแนวทางการพิจารณาจำแนกประเภทข้อบกพร่อง

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: เว็บไซต์สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 9 กุมภาพันธ์ 2561  views : 3285     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,121,110 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด