ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthสืบค้น ราคากลางของยา พ.ศ. 2557

 
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางของยา พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 แล้วนั้น
 
บัดนี้ งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ตรงตามประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 และเผยแพร่บนเว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการสืบค้นข้อมูล โดยราคายาที่มีการประกาศเพิ่มเติม และปรับปรุงรายละเอียดของราคายา จะมีการระบุคำว่า [new] ต่อท้ายรายการยา ส่วนราคายานอกเหนือจากนั้นเป็นราคากลางเดิมตามประกาศ พ.ศ. 2553 ซึ่งขณะนี้ อยู่ในกระบวนการทบทวน และจะได้ประกาศราคากลางที่ทบทวนแล้วต่อไปเป็นระยะ
 
ในส่วนของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลราคากลางของยาในฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับประกาศล่าสุดและได้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นแล้วเช่นกัน
 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ใช้บริการสืบค้นราคากลางยา พ.ศ. 2557 รวมทั้ง download เอกสารประกาศ (pdf) และ Excel file ได้จากเว็บไซต์ทั้งสอง
 
 
 
 
 

จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 24 พฤศจิกายน 2557  views : 2016     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,270 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด