ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthฮ้อนๆจ้า! การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494 (Undo)

 

พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 [พ.ร.บ.Undo] ประกาศในราชกิจจนุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่จะถึงนี้แล้ว

พวกเรามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการตัดสินใจหรือยัง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้จัดทำหน้าเว็บสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่

 รายละเอียดพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494
 ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ Undo
 เงินส่วนที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเลือก Undo
 สิ่งที่สมาชิกควรทำก่อนการ Undo
 คำถามที่ถามบ่อย

กดที่ link ต่อไปนี้เพื่อศึกษารายละเอียดประเด็นต่างๆ ข้างต้น

 Undo การใช้สิทธิกลับไปรับบำนาญตามสูตร พ.ศ.2494

ที่มา: เว็บไซต์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 23 พฤศจิกายน 2557  views : 1405     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,362 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด