ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthแก้ไขล่าสุด 11 พ.ย. 57 จ้า! รายการข้อมูลตามประกาศ ราคากลางยา พ.ศ. 2557

 

ตามที่งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 และ เอกสารราคากลางยาในรูปของไฟล์ Excel เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการดำเนินงาน  และได้มีการปรับปรุงข้อมูลรายการยา ตามประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยเพิ่มรายการยาที่พิมพ์ตกหล่นไป จำนวน 1 รายการ ได้แก่ Ceftriaxone sodium Sterile pwdr 1 gm ภายใต้ กลุ่ม 10. กลุ่มยาที่มีปัญหาจัดซื้อ นั้น

บัดนี้ งานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ ได้แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมในลำดับที่ 38 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังกล่าว คือ Gemfibrozil เนื่องจากแจ้งรูปแบบผิดพลาด โดยที่ยา Gemfibrozil 600 mg ที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ มีเฉพาะรูปแบบ tablet เท่านั้น จึงขอแก้ไขเป็น Gemfibrozil tablet 600 mg ราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็น 0.82 บาทต่อเม็ด

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง download เอกสารที่ปรับปรุงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ (http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/) หรือที่ link ต่อไปนี้ รวมทั้งที่ "บริการ download" ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

 enlightened ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา พ.ศ.2557 (แก้ไข 11 พ.ย. 57)

  เอกสารราคากลางยาในรูปของไฟล์ Excel (แก้ไข 11 พ.ย. 57)

ที่มา: เว็บไซต์บัญชียาหลักแห่งชาติ


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 11 พฤศจิกายน 2557  views : 3502     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,388 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด