ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

Drug And Medical Supply Information Center, Ministry of Public Healthร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

สภาเภสัชกรรม ได้เผยแพร่ ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างฯ ที่ เสนอ สนช.) รวมทั้ง เอกสารบรรยาย คำอธิบาย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ประเด็นแก้ไขต่างๆ โดย รศ(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม ไว้บนเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม (www.pharmacycouncil.org)

                 ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด / download เอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือกดที่ link ต่อไปนี้

                  ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

                  เอกสารบรรยาย โดย นายกสภาเภสัชกรรม

ที่มา: เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม <www.pharmacycouncil.org>


จากหน่วยงาน : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประกาศข่าว : 14 ตุลาคม 2557  views : 629     

     

โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์ INVC / INVS


ระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์


ตรวจสอบการจัดส่งรายงาน


สรุปรายงานบริหารเวชภัณฑ์


ระบบรายงานเฉพาะกิจ


แจ้งปัญหาจัดซื้อยา


คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์


กระดานสนทนา


นานาสาระ


เข้าสู่ระบบ


สมาชิกรับข่าวสาร
    HOT LINK
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Google Chrome, Firefox, IE10 ขึ้นไป
ที่ตั้ง: ชั้น 5 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0 2590 1641 Fax : 0 2590 1641 E-mail : dmsic@health.moph.go.th
Copyright © 2019 dmsic.moph.go.th All rights reserved.

5,149,371 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด